Klimatyzacja

Klimatyzacja to proces polegający na dostosowywaniu temperatury, wilgotności, czystości i dystrybucji powietrza, to proces, w którym powietrze w budynku poddaje się obróbce. Powietrze dostarczane do pomieszczeń jest poddawane zabiegom technicznych, które maja zapewnić jego określone parametry. Oferujemy instalacje urządzeń najwyższej jakości, ich odpowiednie ustawienie oraz serwis.

klimatyzacja2